Om oss

Støttehjulet ble stiftet i 2014 av masterstudenter på arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU i Trondheim. Bakgrunnen for stiftelsen var først og fremst et ønske om å ta teorien ut av pensumbøkene og ut i praksis. Siden stiftelsen i 2014 har læringskurven vært bratt, og Støttehjulet hjulpet flere oppdragsgivere til å utvikle seg, samtidig som vi selv har fått praktisere våre ferdigheter innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

I dag består Støttehjulet av 14 studenter fra begge masterretninger ved NTNU: arbeids- og organisasjonspsykologi og læring – hjerne, atferd, omgivelser.