Tidligere oppdrag

Støttehjulet har tidligere hatt oppdrag for blant andre Fremtidscamp, Psykologistudenter uten grenser, pStimulus, Isfit 2016, Bedriftsportalen for psykologi, Isfit 2018 og NTNU Ocean Club.

Høsten 2017 hadde vi blant annet en veldig vellykket samarbeidstrening med bedriftsportalen for psykologi. Formålet med denne workshopen var å styrke samarbeidet internt i BP for å øke fremtidig prestasjon og samhold. Vi har for vane å starte våre workshops med en innsjekk. Dette gjør vi for at alle skal få mulighet til å fortelle de andre deltagerene hvordan dagsformen er, samt for at vi skal få høre litt om deres forventninger til workshopen. Deretter gjennomfører vi noen øvelser som har som formål å øke tilliten i organisasjonen. Det ble også brukt en del tid på å avklare forventninger og utarbeide en samarbeidsavtale som tas med videre i fremtidig arbeid.

2018 startet med to workshoper om rekruttering med Isfit styret og NTNU Ocean Club. I begge disse workshopene ble det satt av en del tid til å bli kjent med intervjuguide, og rollene som intervjuer og intervjuobjekt. Gjennom individuelle refleksjoner og gruppediskusjon ble det tatt opp viktige prinsipper og tips man bør være klar over i en rekrutteringsprosess. Det ble også gjennomgått og diskutert en rekke fallgruver man bør ha i bakhodet når man skal vurdere kandidater. Vi fikk tilbakemeldinger om at deltagerne satt igjen med mye ny kunnskap og inspirasjon til å ta opp mye medlemmer i deres organisasjon.