Våre tjenester

Støttehjulet bistår med psykologisk kompetanse for å bedre arbeidsmiljøet i studentforeninger i Trondheim. Våre konsulenter har en grundig teoretisk forståelse innen organisasjonsutvikling, ledelse, rekruttering, samarbeid, gruppedynamikk, teambuilding og mer. Målet vårt er å dele denne kunnskapen slik at den kan være til nytte både for aktuelle aktører og våre konsulenter. Vi tilbyr derfor workshop i blant annet ledelse, rekruttering og samarbeidstrening. Vi tilpasser oppdraget etter organisasjonens behov og lager en skreddersydd plan. For at vi skal bistå med vår kompetanse trenger det nødvendigvis ikke være et problem i organisasjonen. Vårt opplegg vil bidra til å utvikle din organisasjon slik at dere blir  mer rustet for fremtidige utfordringer.