Våre tjenester

Støttehjulet bistår med psykologisk kompetanse for å bedre arbeidsmiljøet i studentforeninger i Trondheim. Våre konsulenter har en grundig teoretisk forståelse innen organisasjonsutvikling, ledelse, rekruttering, samarbeid, gruppedynamikk, teambuilding og mer. Målet vårt er å dele denne kunnskapen slik at den kan være til nytte både for aktuelle aktører og våre konsulenter. Vi tilbyr derfor workshop i blant annet ledelse, rekruttering og samarbeidstrening. Vi tilpasser oppdraget etter organisasjonens behov og lager en skreddersydd plan. For at vi skal bistå med vår kompetanse trenger det nødvendigvis ikke være et problem i organisasjonen. Vårt opplegg vil bidra til å utvikle din organisasjon slik at dere blir  mer rustet for fremtidige utfordringer.

Samarbeidstrening

Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå et felles mål. Grupper som samarbeider kan vanligvis oppnå større fordeler enn om de ikke samarbeider. Å arbeide sammen kan imidlertid være en utfordring. I studentfrivilligheten må vi ofte samarbeide med studenter som bærer andre perspektiver enn oss selv, som kan både være en fordel og ulempe. I en skreddersydd workshop kan vi tilby et program for hvordan deres organisasjon kan utnytte disse perspektivene til deres fordel. Gjennom god kommunikasjon kan det skapes gjensidig forståelse, respekt og tillit.

Rekruttering

Hvert semester kommer og går medlemmer i studentorganisasjoner. Dette gir en mulighet for vekst i organisasjonen, om det gjøres riktig. Hvert nivå i rekrutteringsprosessen tilbyr på ulike utfordringer, hvor det er ønskelig å bevare organisasjonens gode rykte og å ta vare på de rette kandidatene. Gjennom en skreddersydd workshop, kan vi tilby innspill på hvert nivå i rekrutteringsprosessen, fra stillingsbeskrivelse og utlysning til seleksjon og ansettelsesprosessen.

Lederutvikling

Ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt står beslutningstakning og å motivere til oppslutning om avgjørelsene. I en skreddersydd workshop kan vi tilby kunnskap og bevissthet rundt verktøy som du som leder kan benytte for å forbedre din organisasjon.