Rekruttering

Hvert semester kommer og går medlemmer i studentorganisasjoner. Dette gir en mulighet for vekst i organisasjonen, om det gjøres riktig. Hvert nivå i rekrutteringsprosessen tilbyr på ulike utfordringer, hvor det er ønskelig å bevare organisasjonens gode rykte og å ta vare på de rette kandidatene. Gjennom en skreddersydd workshop, kan vi tilby innspill på hvert nivå i rekrutteringsprosessen, fra stillingsbeskrivelse og utlysning til seleksjon og ansettelsesprosessen.

“Vi har lært mye om hvordan man oppfører seg på intervju, som samtalestil, kroppsspråk, og å motarbeide antagelser og fordommer.” – ISFIT-styret, 2018