Samarbeidstrening

Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå et felles mål. Grupper som samarbeider kan vanligvis oppnå større fordeler enn om de ikke samarbeider. Å arbeide sammen kan imidlertid være en utfordring. I studentfrivilligheten må vi ofte samarbeide med studenter som bærer andre perspektiver enn oss selv, som kan både være en fordel og ulempe. I en skreddersydd workshop kan vi tilby et program for hvordan deres organisasjon kan utnytte disse perspektivene til deres fordel. Gjennom god kommunikasjon kan det skapes gjensidig forståelse, respekt og tillit.

“Jeg likte at opplegget åpnet opp for diskusjon og tanker som kanskje ellers ikke ville kommet frem” – Bedriftsportalen, 2017

“Jeg har fått mye ut av denne workshopen. Den har bedret kommunikasjonen innad i gruppa, og vi har fått kartlagt forventninger.” – Bedriftsportalen, 2017